Switch to: uk
23 March 2017 09:00AM

China City Complex วิกฤตหรือโอกาส

03 Oct 11 ,  Logistics Digest
  • 0

ประเทศไทยเป็นหนึ่งของสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนและเส้นทางการคมนาคมขนส่งของอาเซียน ทำให้เป็น ASEAN HUB ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการผลิตไทยสู่ภูมิภาคและสามารถสร้างหรือเชื่อมต่อโซ่อุปทานให้ครบวงจร จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จีนสนใจศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคและเป็นประตูสู่ประชาคมฯและทวีปอื่น

102_th_4_002

 

ด้วยเหตุนี้สินค้าจากประเทศจีนจึงถูกส่งเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสินค้าหลายรายการที่นำเข้าเป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพ เป็นอันตรายต่อการใช้งานและการบริโภค ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศยังขาดความระมัดระวังและตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหล่านี้ เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นมีแรงจูงใจทางด้านราคาซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกแต่ด้อยคุณภาพ การนำเข้าสินค้าเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเสมือนการนำเข้าขยะพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเล่นเด็ก เข้ามาในประเทศ

 

สินค้าจีนที่เข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมาทางช่องทางเทรดเดอร์และการค้าชายแดนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นตลาดแม่สาย ตลาดอินโดจีนที่นครพนม หนองคายและมุกดาหาร ตลาดโรงเกลือที่สระแก้ว รวมถึง สำเพ็ง พาหุรัด โบ๊เบ๊ ประตูน้ำ เป็นต้น โดยเป็นการค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีก ค้าส่งและโชว์ห่วย ซึ่งมีทั้งสินค้าที่เป็นคู่แข่งขันกับสินค้าไทยและสินค้าเลียนแบบยี่ห้อดัง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นำสินค้าจีนมาจาก Yiwu International Trade City เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองค้าส่งขนาดใหญ่ของจีน ที่รัฐบาลสนับสนุนและ กำหนดให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ เป็น Supermarket ของโลกและเป็นโมเดลเชิงรุกด้านยุทธศาสตร์การค้าของจีนซึ่งได้รับการผลักดันจากรัฐบาลจีนให้ไปเปิดในหลายประเทศ

 

ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ผู้ลงทุนจีนจะนำโมเดลการค้าดังกล่าวมาใช้ โดยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอภิมหาโปรเจคศูนย์แสดงสินค้าและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ของจีนในเมืองหลวงของไทย ที่มีชื่อว่า "ไชน่า ซิตี้ คอมเพล็กซ์" ซึ่งผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต่างมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันแม้ว่าจีนจะยังไม่ได้เข้ามาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยต่างก็ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจจากสินค้าจีนที่เข้ามาแข่งกับสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายในประเทศ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มีเพียงผู้นำเข้าจากจีนเท่านั้น แต่ถ้าศูนย์การค้าของจีนดังกล่าวเข้ามาตั้งในประเทศจะเป็นการตัดวงจรผู้นำเข้าสินค้าจีน ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบจนอาจต้องเลิกกิจการ

 

ลงทะเบียนฟรีอ่านบทความฉบับเต็ม

Logistics Digest E-Magazine ฉบับเดือนกันยายน 2554