26 February 2017 20:07PM
"ท่าเรือตำมะลัง"เปิดก.ย.นี้ หลังปรับปรุงขยายหน้าท่า Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
สตูล - จังหวัดสตูลเตรียมเปิดใช้ "ท่าเรือตำมะลัง" สตูลใหม่ก.ย.นี้ หลังปิดปรับปรุง-ขยายหน้าท่าใหม่ มั่นใจหลังเปิดใช้จะส่งเสริมศักยภาพการส่งออก-นำเข้า สินค้าเพิ่มขึ้น เตรียมสรรหาเอกชนมืออาชีพเข้าบริหาร ชี้จุดแข็งร่นระยะทาง-ลดต้นทุนขนส่งอีกด้วย  

นายพิชัย อุทัยเชฏธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายและปรับปรุงท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ว่า ในวันที่ 15 ก.ย.นี้จะมีการส่งมอบท่าเรือตำมะลัง (ด่านศุลกากรสตูล) จากผู้รับเหมา หลังจากที่ท่าเรือดังกล่าวได้ปิดปรับปรุงขยายหน้าท่า ตั้งแต่กลางปี 2549 ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณซีอีโอวงเงิน 43 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังจากการรับมอบทางจังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปว่า จะมอบให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลท่าเรือแห่งนี้ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง แต่งบประมาณที่ใช้เป็นงบของ ซีอีโอ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในส่วนการบริหารท่าเรือนั้น คาดว่าจะต้องเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาบริหาร ตั้งแต่การนำเรือเข้ามาเทียบท่า การหาลูกค้าที่จะส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องแสดงให้เห็นว่าจังหวัดสตูลมีศักยภาพ ที่บริหารและมีท่าเรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้

"จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยมีการส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์มาก่อน จนกระทั่งเปิดให้บริการในปี 2546 ปรากฏว่า ปริมาณตู้สินค้ามีเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ตัวเลขล่าสุด ก่อนที่จะปิดปรับปรุงมีมูลค่าการส่งออกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือตำมะลัง ในปี 2548 สูงถึง 3,000 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ตอนนี้ท่าเรือ มีข้อจำกัดความยาวของหน้าท่าแค่ 50 เมตร" นายพิชัย กล่าว

สำหรับท่าเรือตำมะลังที่มีการปรับปรุงใหม่ มีความยาวหน้าท่าเพิ่มเป็น 136 เมตร สามารถจอดเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 60-80 ตู้ จำนวน 2 ลำ เข้าเทียบท่าได้สบาย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับเครน เพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสะดวกในการขึ้นลงสินค้าจากเดิมที่ไม่มี จึงมั่นใจว่าจะทำให้ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือตำมะลัง เพิ่มขึ้นจากเดิมแน่นอน

ส่วนสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นยาง และไม้ยาง รวมทั้งอาหารทะเล โดยกลุ่มลูกค้าที่ส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าผ่านด่านสะเดา จ.สงขลา เดิม ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาความแออัดของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผ่านด่านดังกล่าว ทำให้ต้องเสียเวลา จึงกระจายสินค้าส่งผ่านท่าเรือตำมะลังมากขึ้น

อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากการส่งออกผ่านท่าเรือตำมะลัง จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งทางบกอีกทั้งระยะเวลาก็สามารถร่นลงด้วย เนื่องจากท่าเรือตำมะลังสินค้าถูกนำขึ้นเรือแม่ที่ท่าเรือปีนังทันที ทำให้เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ปริมาณสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือตำมะลัง มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

นายพิชัย กล่าวอีกว่า การปรับปรุงท่าเรือตำมะลัง นอกจากเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้ว ยังจะเป็นท่าเรือนำร่องที่ดี ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล หลังจากที่มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบาราของจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่

ด้านนายโอฬาร อุยะกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ในฐานะผู้ประกอบการในพื้นที่ กล่าวว่า เชื่อว่าหลังจากการปรับปรุงท่าเรือตำมะลังแล้ว จะทำให้การใช้บริการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความยาวของหน้าท่า และความสะดวกในการขึ้นลงสินค้า เนื่องจากของเดิมจอดเรือได้แค่ 1 ลำ แบบหัวกับท้ายเรือโผล่ ทำให้ยากต่อการขึ้นลงสินค้า แต่ของใหม่สามารถจอดเรือได้ 2 ลำ จึงมั่นใจว่าจะส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการส่งออก-นำเข้า สินค้าผ่านท่าเรือตำมะลังจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้สินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือตำมะลัง ส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นกว่า เมื่อเทียบกับท่าเรือการส่งผ่านด่านสะเดา และท่าเรือกันตัง ประมาณ 10 ชั่วโมงเท่านั้น บวกกับปัญหาต้นทุน เช่น ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่าย กรณีตู้คอนเทนเนอร์ตกค้าง ทำให้สินค้ากระจายมาส่งผ่านท่าเรือตำมะลัง มากขึ้น

"ส่วนการบริหารนั้นเชื่อว่าจะเป็นภาคเอกชน เนื่องจากมีความคล่องตัว โดยเฉพาะกลุ่มเดิมที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนอีกประเด็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เพื่อให้การขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์มีความสะดวกมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนหันมาใช้ท่าเรือตำมะลังมากขึ้น" นายโอฬาร กล่าว