26 February 2017 20:06PM
"นกแอร์-วันทูโก"เริ่มบินดอนเมืองก่อน1วัน Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 

ทอท.-บินไทย พร้อมให้บริการสนามบินดอนเมือง "นกแอร์-บินวันทูโก" ทยอยทำการบินดอนเมืองตั้งแต่

วันที่ 24 มี.ค.การบินไทย รับส่งผู้โดยสารฟรีสองสนามบินหากออกตั๋วก่อนวันนี้ เตือนผู้โดยสารต่อเครื่อง

ต้องเผื่อเวลาเพิ่มขึ้น บินไทยเปิดบริการทั้งสองสนามบินเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย-กระบี่-ภูเก็ต

 

 

เรืออากาศเอกพินิจ สาหร่ายทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการท่าอากาศยานกรุงเทพวันที่ 25 มีนาคม

นี้ว่า ขณะนี้ทอท.ได้จัดเตรียมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อรองรับสายการ

บินและผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการไว้แล้ว ส่วนบริการอื่นๆ เช่น บริการภาคพื้น และระบบเช็คอินนั้น สายการ

บินได้ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้

โดยสาร เช่น ร้านค้าและร้านอาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งวันที่ 25 มีนาคมนี้จะมีบริการต่างๆ

สำหรับผู้โดยสารแน่นอน

 

ส่วนสายการบินที่จะมาทำการบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม โดยเป็นเที่ยวบินขา

เข้าของสายการบินนกแอร์ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินของสายการบินวันทูโก 5 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินขาเข้า

เที่ยวแรกที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกรุงเทพ คือเที่ยวบินของสายการบินวันทูโก DG 268 เดินทางจาก

เชียงใหม่ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ เวลา 18.10 น.

 

ทั้งนี้สายการบินขอทำการบินตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมนี้ เพราะจะได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้

โดยสารวันที่ 25 มีนาคม ต้องเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพ และไม่ต้องนำเครื่องบินเปล่ากลับมา

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงกลางคืน

 

ส่วนเที่ยวบินขาออกเที่ยวแรกที่จะทำการบินจากท่าอากาศยานกรุงเทพในวันที่ 25 มีนาคมนั้น จากตาราง

บินมีเที่ยวบิน 2 เที่ยวที่ออกใกล้กัน คือ เที่ยวบินของสายการบินไทย TG 1020 เส้นทางดอนเมือง-

อุบลราชธานี ออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพ เวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 07.05 น. และเที่ยวบิน

ของสายการบินนกแอร์ DD 9200 เส้นทางดอนเมือง-อุดร ออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพเวลา 06.00 น.

ถึงอุดรเวลา 07.10 น. โดยเที่ยวบินที่มีความพร้อมและแท็กซี่เวย์ก่อนก็จะได้ทำการบินก่อน

 

เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าว

ว่า การบินไทยมีความพร้อมให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพรวมวัน

ละ 30 เที่ยวบิน สำหรับบางเที่ยวบินในจุดบิน เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อ

สำหรับผู้โดยสารต่างประเทศ จะให้บริการที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันละ 11 เที่ยวบิน

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารของการบินไทยสามารถใช้บริการเช็คอินได้ที่ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศตั้งแต่

เคาน์เตอร์ 15-26 ส่วนผู้โดยสารขาเข้ายังคงใช้บริการที่ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเช่นเดิม และ

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบินของการบินไทยระหว่างท่าอากาศยาน

กรุงเทพและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทได้กำหนดให้เที่ยวบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานกรุงเทพใช้

ตัวเลข 4 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข (1xxx) เช่น TG 1203 ขณะที่เที่ยวบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จะใช้ตัวเลข 3 หลัก เช่น TG 201

 

สำหรับผู้โดยสารที่ออกตั๋วก่อนวันนี้ (20 มี.ค.) การบินไทยพร้อมจะดูแลค่าบริการจากท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิไปท่าอากาศยานกรุงเทพ และจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟรี แต่การ

ออกตั๋วหลังวันนี้ (20 มี.ค.) ผู้โดยสารต้องรับภาระค่าเดินทางเอง สำหรับเส้นทางบินเชียงใหม่ เชียงราย

ภูเก็ต กระบี่ จะเปิดให้บริการทั้งสองท่าอากาศยาน เนื่องจากเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ

จำนวนมาก

 

"สิ่งที่น่าเป็นห่วงเวลานี้คือ การเตรียมตัวของผู้โดยสาร ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าเดิม จากมาจากต่างจังหวัด

แล้วต่อเครื่องบินไปต่างประเทศต้องไปใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนี้ไปผู้โดยสารต้องเผื่อเวลามากกว่า

ปกติ "

 

นายประสงค์ศักดิ์ อักษรมัต รองประธานกรรมการบริษัท ประเสริฐสร จำกัด ผู้ประกอบการร้านอาหารใน

อาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตกแต่งร้านอาหารบริษัทจะพยายามเปิดให้

บริการให้ทันวันที่ 25 มีนาคมนี้ แต่อาจเปิดบางส่วนก่อน 25-30%

 

นายอุดม ตันติประสงค์ชัย ประธานกรรมการ สายการบินวันทูโกกล่าวว่า วันทูโกพร้อมย้ายไปยังดอนเมือง

วันที่ 25 มีนาคมนี้ โดยจะมีการย้ายเที่ยวบินทั้งหมด 40 เที่ยวบิน แต่ยังมีเที่ยวบินจากภูเก็ตเหลือที่

สุวรรณภูมิ 8-10 เที่ยว เพราะไม่ต้องการเกิดปัญหาการต่อเครื่องของผู้โดยสารต่างประเทศ

 

ขณะที่สายการบินนกแอร์ระบุว่า มีความพร้อมแล้วเช่นกัน ในการให้บริการที่สนามบินดอนเมืองในวันที่ 25

มีนาคมนี้ โดยนกแอร์จะมีการย้ายเที่ยวบินไปทั้งหมดคือประมาณ 58 เที่ยว