26 February 2017 20:06PM
งานโลจิสติกส์แฟร์ 2008 ขานรับกระแสกรีนโลจิสติกส์ จัด Green Logistics Contest กระตุ้นลดโลกร้อน Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by กรมส่งเสริมการส่งออก   
กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ขานรับกระแสการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยการจัดประกวด Green Logistics Contest ในงาน Thailand International Logistics Fair 2008 ที่ไบเทค บางนา

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า Green Logistics & Supply Chain นับเป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเรื่องกรีนโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการส่งออก จึงได้ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดประกวด Green Logistics Contest ในงาน Thailand International Logistics Fair 2008 โดยหวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

นายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Green Logistics Contest จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน และเพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าไทยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบกรีนโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการสร้างจุดเด่นและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยในตลาดโลก

การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททีมละ 3 คน นำเสนอโครงการในการพัฒนากรีนโลจิสติกส์ในองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียพลังงาน และสามารถนำความรู้หรือแนวคิดนี้ไปใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาวงการโลจิสติกส์ในอนาคต ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถลดต้นทุนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากรูปแบบวิธีการเขียนโครงการ การนำองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ ความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ความสามารถในการนำไปใช้จริง ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอผลงาน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยการประกาศผลจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายนนี้ภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2008 ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โทร.0 2679 7555” นายสุชาติ กล่าว