26 February 2017 20:06PM
ขยายสนามบิน"บ้านทอน"รับฮัจญ์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

 17 เม.ย. 50

ภาคใต้ - กรมการขนส่งทางอากาศทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทปรับปรุงรันเวย์-ลานจอด สนามบินนราธิวาส

รองรับเครื่องบินแอร์บัส-เอ-300และ โบอิง 737-200 หวังให้บริการผู้แสวงบุญฮัจญ์ ด้านสมาคมธุรกิจการ

ท่องเที่ยวนราฯเชื่อเงินสะพัดปีละ 1,700 ล้านบาท

 

 

นายสมเกียรติ มณีสถิต วิศวกร 8 กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางอากาศ กล่าวว่า

กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 506.10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง

ท่าอากาศยานนราธิวาส (บ้านทอน) ประกอบด้วยทางวิ่งที่ขยายเพิ่มอีก 500 เมตร จากเดิมที่มีอยู่แล้ว

2,000 เมตร

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการลงจอดภาคพื้นของเครื่องบินขนาดใหญ่ แอร์บัส เอ-300 และโบอิง 737 ใน

การลำเลียงผู้โดยสารจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ นครเมกกะ

ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่สำคัญยังเป็นการยกระดับสนามบินนราธิวาสให้เทียบเท่าระดับสากลด้วย

 

นอกจากนี้ยังได้ขยายลานกลับลำเครื่องบินพร้อมทั้งการเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ที่ต้อง

การปรับปรุงก่อสร้างลานจอดเดิมให้สามารถรองรับการจอดของเครื่องบินแบบ A 300-600 จำนวน 1 ลำ

เครื่องบิน B 737-400 จำนวน 2 ลำ เครื่องบินขนาดความจุประมาณ 70-100 ที่นั่ง และที่จอด

เฮลิคอปเตอร์ แบบ 212/HU-IN จำนวน 2 ลำ พร้อมระบบไฟฟ้าของสนามบินที่ครบวงจรและมีคุณภาพใน

การใช้งานสูง

 

"ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ศักยภาพของสนามบิน มีความพร้อมในการรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญคือการกำหนดให้เป็นสนาม

บินต้นทางในการลำเลียงผู้โดยสารบินตรงไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการเข้าร่วมในพิธีฮัจญ์ เพราะ

ในแต่ละปีมีพี่น้องมุสลิมเดินทางเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก" นายสมเกียรติ กล่าว

 

นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวว่า แผนดำเนินการโครงการดังกล่าว

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 และ สามารถเปิดให้บริการทันที ทั้งนี้ในแต่ละปีชาวมุสลิมมัก

เดินทางไปนครเมกกะในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และทยอยเดินทางกลับระหว่างเดือนมกราคม-

มีนาคม ที่สำคัญคือการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจในต้องการใช้สนามบินดังกล่าว

เป็นศูนย์กลางในการเดินทางสู่ภาคใต้ตอนล่าง

 

"เดิมความพร้อมและความแข็งแรงของทางวิ่งไม่มีความแข็งแรงพอต่อการรับน้ำหนักของเครื่องบินขนาด

ใหญ่ จึงไม่เหมาะสมที่จะให้ลงจอดได้ แต่หลังจากที่โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะทำให้

อัตราการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น "นายอรรถ

พร กล่าว

 

นายอับดุลอายิ อาแวสือแม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีคน

ไทยเดินทางไปแสวงบุญปีละราว 12,000 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ราว

8,000 คน ทำให้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการอิสลามจังหวัด พยายามผลักดันเพื่อพัฒนา

สนามบินนราธิวาส ดังกล่าว

 

"ไม่ใช่เพียงจำนวนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เท่านั้นยังมีพี่น้องมุสลิมจากรัฐกลันตัน และตรังกานู ประเทศ

มาเลเซีย ที่เดินทางร่วมในพิธีฮัจญ์ปีละนับหมื่นคน เชื่อว่าจากการพัฒนาสนามบินนราธิวาสในครั้งนี้จะส่ง

ผลให้มีเงินสะพัดปีละ1,700 ล้านบาท ที่สำคัญยังทำให้ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และห้าง

ร้านต่างๆ มีการฟื้นฟูในทิศทางที่ดีขึ้น "นายอับดุลอายิ กล่าว