Switch to: uk
14 February 2016 03:04AM

เวนคืนพระราม3-วงแหวนตะวันตก ตัดด่วนใหม่ 3 หมื่นล. คู่ขนานสะพานแขวนแก้รถติด

11 Feb 16 ,  Land Transport
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

กทพ.เร่งเครื่องด่วนใหม่ "พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก" มูลค่า 2.7 หมื่นล้าน เวนคืน 2 พันล้าน 17 กม. แก้ปัญหารถติด 2 ฝั่งเจ้าพระยา ผุดสะพานใหม่คู่ขนานสะพานพระราม 9 ถกคลังออกอินฟราฯฟันด์ คาดตอกเข็มปีླྀ เล็งขยายไปถึงวังมะนาว กทพ.เร่งเครื่องด่วนใหม่ "พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก" มูลค่า 2.7 หมื่นล้าน เวนคืน 2 พันล้าน 17 กม. แก้ปัญหารถติด 2 ฝั่งเจ้าพระยา ผุดสะพานใหม่คู่ขนานสะพานพระราม 9 ถกคลังออก อินฟราฯ ฟันด์ คาดตอกเข็มปีླྀ เล็งขยายไปถึงวังมะนาว

Air Transport