Switch to: uk
30 January 2015 10:30AM

ดีเอชแอล เผยผลสำรวจประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมขึ้นสังเวียนระดับโลก

29 Jan 15 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

•         สิงคโปร์คว้าอันดับสาม ประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลก นับเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดหนึ่งในสิบประเทศแถวหน้า •         ประเทศในกลุ่ม 25 ประเทศชั้นนำ ได้แก่ ฮ่องกงอันดับที่ 11, เกาหลี 13, ไต้หวัน 18, ไทย 19 และมาเลเซีย 21 •         ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกเริ่มเบนเข็มมาทางซีกโลกตะวันออก เมื่อเศรษฐกิจใน 140 ประเทศเริ่มดีขึ้น ในขณะที่ความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจของโลกฟื้นตัวดีขึ้น กรุงเทพฯ 28 มกราคม 2558 - ดีเอชแอล ผู้นำด้านการให้บริการลอจิสติกส์ระดับโลกได้เปิดเผยผลสำรวจฉบับที่ 3 ของดัชนีวัดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศหรือจีซีไอ (GCI) โดยระบุถึงการฟื้นตัวด้านความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 5 ประเทศในเอเชียที่ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และไทย ล้วนเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศดีเยี่ยม โดยวัดจากขนาดของประเทศและมาตรฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ     รายงานดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบจากทั้งหมด 140 ประเทศว่าประเทศนั้น ๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร โดยมีมิติในการวัด 2 ด้าน คือ "ความลึก" ได้แก่ความสำคัญในการค้าขายสินค้าและบริการ เงินทุนเคลื่อนย้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูล การย้ายถิ่นของประชากร และอีกด้านวัดจาก "ความกว้าง" ที่พิจารณาทั้ง 4 ด้าน เช่นเดียวกับความลึกแต่ดูจากสัดส่วนจำนวนประเทศที่มีการติดต่อด้วยในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งสิงคโปร์ถูกจัดลำดับในอันดับที่สาม นับเป็นอันดับที่สูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชีย และเป็นประเทศในเอเชียประเทศเดียวที่ติดอยู่ในกลุ่มสิบอันดับต้น เพราะแสดงถึง "ความลึก" ของการบูรณาการระหว่างประเทศ ที่สัมพันธ์กับขนาดของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม   สำหรับประเทศที่ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ทั้ง 50 ประเทศ เช่น ฮ่องกงอันดับที่ 11 เกาหลี 13…

Other