Switch to: uk
01 July 2016 12:32PM

เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัล “ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ายอดเยี่ยม” แห่งภูมิภาคเอเชีย

28 Jun 16 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัล “ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ายอดเยี่ยม” ในงาน ประกาศรางวัล Asian Freight, Logistics and Supply Chain ประจำปี 2559 เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัล “ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ายอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัล Asian Freight, Logistics and Supply Chain ประจำปี 2559

Sea Transport