Switch to: uk
23 August 2016 20:01PM

ดีเอชแอล ผลักดันการค้าในประเทศกัมพูชา เปิดบริการเส้นทาง พนมเปญ – กรุงเทพฯ

03 Aug 16 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

• เส้นทางขนส่งทางอากาศใหม่จะช่วยยกระดับศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กรุงเทพฯให้เป็นประตูสำคัญของการค้าในเขตอินโดจีน • สร้างความสมบูรณ์ทางการค้าขายกับประเทศไทยและสิงคโปร์ • เส้นทางขนส่งทางอากาศใหม่จะช่วยยกระดับศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กรุงเทพฯให้เป็นประตูสำคัญของการค้าในเขตอินโดจีน  • สร้างความสมบูรณ์ทางการค้าขายกับประเทศไทยและสิงคโปร์

Sea Transport