Switch to: uk
26 October 2016 04:36AM

เปิด CSR in Process ของ TPARK ชูกรีนแวร์เฮ้าส์ LEED® Silver แห่งแรกในไทย

04 Oct 16 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

“การพัฒนาอาคารสีเขียวไม่ใช่เรื่องแฟชั่น แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ” แทน จิตะพันธ์กุล ผู้จัดการทั่วไป TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงรายใหญ่ของไทย คุยให้ฟังถึงแนวคิดในการพัฒนา Green Warehouse ของ TPARK ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED® ระดับ Silver แห่งแรกของไทยจาก U.S. Green Building Council (USGBC) องค์กรผู้นำด้านการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในสหรัฐ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก “การพัฒนาอาคารสีเขียวไม่ใช่เรื่องแฟชั่น แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ” แทน จิตะพันธ์กุล ผู้จัดการทั่วไป TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงรายใหญ่ของไทย คุยให้ฟังถึงแนวคิดในการพัฒนา Green Warehouse ของ TPARK ซึ่งได้รับการการันตีคุณภาพคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED® ระดับ Silver แห่งแรกของไทยจาก U.S. Green Building Council (USGBC) องค์กรผู้นำด้านการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในสหรัฐ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

Sea Transport