Switch to: uk
30 July 2016 02:32AM

'อมตะ'เตรียมรับพนักงานปีนี้เพิ่มอีก 1 หมื่นตำแหน่ง

11 Jul 16 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

"อมตะ" เตรียมจ้างงานเพิ่มในนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งอีก 1 หมื่นตำแหน่ง รองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น คาดรายได้ปีนี้โต 20% "อมตะ" เตรียมจ้างงานเพิ่มในนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งอีก 1 หมื่นตำแหน่ง รองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น คาดรายได้ปีนี้โต 20%

Sea Transport