Switch to: uk
23 March 2017 09:06AM

นวัตกรรม CPF ผลักธุรกิจติดสปีด

02 Nov 09 ,  bangkokbiznews.com
  • 0
"นวัตกรรม" ถูกฝังอยู่ 1 ใน 6 ของ CPF Ways ว่าด้วยหมวดความคิดสร้างสรรค์ ที่จะต้องส่องประกายแวววาว หรือสรรค์สร้างจินตนาการใหม่ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพัฒนา การผลิต หรือแม้แต่การตลาด

"เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ตลอด ต้องให้คนมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน และองค์กรก็พร้อมจะเปิดกว้างให้คนหาญกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น" อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าว

แต่ละปี CPF ใช้งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

หลังจากวิกฤติไข้หวัดนกระบาดในปี 2547 องค์กรแห่งนี้มาไกลจากจุดเริ่มต้น จากไก่สดที่ถูกห้ามนำเข้าในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น กลายมาเป็นไก่ปรุงสุกและอาหารพร้อมทานภายใต้บรรจุภัณฑ์สีสันสะดุดตาภายใต้ความเป็นแบรนด์ซีพี

ทุกวันนี้ไก่ห่อสาหร่าย ไก่ย่างซอสเทอริยากิ ไก่คาราเกะข้าวโพด ไก่ทอดโกลเด้นคริสปี้ นักเก็ตไก่ และอีกสารพัดไก่ปรุงสุก กลายเป็นกองทัพสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีส่วนต่างการตลาดสูงกว่าไก่สดซีพี ชนิดทิ้งกันชนิดไม่เห็นฝุ่น

ยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งอย่างเกี๊ยวกุ้ง "กุ้งเต็มตัว ใหญ่เต็มคำ" ที่สร้างชื่อเสียงให้ซีพีไปทั่วโลก

สะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมเป็นกลไกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ CPF ทั้งเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด

สิ่งที่ผู้บริหารยืนยันหนักแน่นก็คือ จากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดวิกฤติขึ้นอีกกี่ครั้ง คนยังต้องกินวันยังค่ำ ผิดกับสินค้าสบายตัวแต่ไม่สบายท้องอย่าง รถยนต์ มือถือ หรือเครื่องเพชร ถึงจะห่างหายกันไปบ้างสองสามวันก็ยังไม่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเท่ากับอดอาหาร

ยิ่งวิกฤติเท่าใด การที่ CPF หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย นับวันธุรกิจก็ยิ่งติดเทอร์โบ เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งมากเท่านั้น

"สิ่งที่เราลงทุนด้านนวัตกรรม แน่นอนจะสะท้อนกลับมาในแง่ของผลประกอบการที่ดีขึ้น"  ผู้บริหารซีพีรายหนึ่งให้ความเห็น

ในปี 2553 คาดว่าบริษัทจะมียอดขายรวม 2 แสนล้านบาท จากกลยุทธ์การมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับอาหารสำเร็จรูป อาหารปรุงสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูปพร้อมข้าว เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตที่จะมีมากขึ้น

"การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค จะทำให้เป้าหมายการเป็นฐานผลิตอาหารสำหรับประชากร 3 พันล้านคนในเอเชียไม่ได้ไกลเกินจริง"

6 ค่านิยม CPF Way ได้แก่ 1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. ต้องเป็นคนที่เรียนรู้และใฝ่รู้ 3. ความคิดสร้างสรรค์ หรือเรียกว่านวัตกรรม 4. เน้นให้เป็นคนดี 5. เป็นคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และ 6. เป็นคนที่รู้จักบุญคุณแผ่นดิน

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน ผู้บริโภคเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมเปลี่ยนไม่แน่นอนตลอด จึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เพื่อให้สามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ต้องเป็นคนที่เรียนรู้และใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นที่อยากจะรู้อยากจะเห็น และอยากจะเรียนรู้ แล้วนำความรู้มาแบ่งปันกัน โดยกระตุ้นให้เป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลา ซีพีเอฟมีโครงการที่เอาความรู้มาแบ่งปันกัน โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า มาเป็นครูถ่ายทอดสิ่งที่สำเร็จ สิ่งที่ล้มเหลว สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์ หรือเรียกว่า นวัตกรรม  คือต้องสร้างประกาย หรือจินตนาการความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในทุกส่วนงาน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ตลอดต้องให้คนมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน และองค์กรก็พร้อมจะเปิดกว้างให้คนหาญกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

เน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน โดยทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลัก

เป็นคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดความสำเร็จ เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ หรือมีนวัตกรรมแล้ว แต่ไม่มุ่งมั่น ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่เกิดผลดีต่อองค์กร

เป็นคนที่รู้จักบุญคุณแผ่นดิน เนื่องจากซีพีเอฟไม่ได้ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย การออกไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศใดก็ตาม ผู้บริหารต้องยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประการของท่านประธานธนินท์เสมอ คือ หนึ่ง ธุรกิจของซีพีเอฟต้องเป็นประโยชน์กับประเทศนั้นๆ  สอง ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเกษตรกรในประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมไปถึงคู่ค้า และลูกค้าด้วย และสาม ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

"CPF Way ทั้ง 6 ข้อนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คนดี คนเก่ง แบบ CPF Way จะมีผลงานเป็นตัวช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ"

สำหรับเขาแล้ว การสร้างคนด้วยการให้โอกาส มีเวทีให้ได้เข้าไปบริหารงาน เท่ากับฝึกคนให้รู้จักทำธุรกิจ แล้วก็ไปขยายธุรกิจ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุน เป็นจุดแข็งสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร

6 CPF Way วันนี้ นวัตกรรมจึงถือว่าเป็นลู่วิ่งที่ 3 ที่ทำให้ธุรกิจติดสปีด