Switch to: uk
26 February 2017 20:07PM

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง”

19 Dec 16 ,  Photo News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก   นายคมสัณฑ์ ประดิษฐากร ผู้จัดการสาขา ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ และ นายภัสภณ เย็นเหลือ ผู้ฝึกสอนพนักงานขับ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุก สแกนเนีย อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาการวิ่งงานให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้และผลกำไรในธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้สนในเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบ้านเคียงน้ำ จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

Photo News
 • สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง”

  19 Dec 16 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก

   

  นายคมสัณฑ์ ประดิษฐากร ผู้จัดการสาขา ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ และ นายภัสภณ เย็นเหลือ ผู้ฝึกสอนพนักงานขับ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุก สแกนเนีย อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาการวิ่งงานให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้และผลกำไรในธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้สนในเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบ้านเคียงน้ำ จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

 • “โฟร์โมสต์” ตอกย้ำบทบาทผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมในอาเซียน

  08 Jun 16 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  มร.รูรอฟส์  โยสเต็น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์  เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนมคุณภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี มร.คาเรล  ฮาร์ทโทค (Mr.Karel Hartogh) (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับพร้อมกับ มร.มาร์โก้ เบอร์ทัคคา  (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (คนกลาง) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน”  เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของโฟร์โมสต์ในฐานะผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมจากไทยสู่ตลาดอาเซียน

  มร.รูรอฟส์  โยสเต็น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์  เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนมคุณภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี มร.คาเรล  ฮาร์ทโทค (Mr.Karel Hartogh) (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับพร้อมกับ มร.มาร์โก้ เบอร์ทัคคา (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (คนกลาง) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน”  เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของโฟร์โมสต์ในฐานะผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมจากไทยสู่ตลาดอาเซียน

   

 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินำคณะดูงาน KM ที่กุลธรเคอร์บี้

  28 Mar 16 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กิจกรรมศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบความสำเร็จด้านการประยุกต์ใช้ KM เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต

   

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้แทนจาก 6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ PF+KM ปี 2559 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) องค์กรต้นแบบความสำเร็จที่มีความโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้ KM เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผ่านนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 • สแกนเนีย พร้อม โอ.เอ็น.เค.(เลย) ทรานสปอร์ต ร่วมแสดงความยินดีกับ เทสโก้ โลตัส เนื่องในงานเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ จ.สุราษฏร์ธานี ใหญ่ที่สุดของเทสโก้ โลตัส

  03 Dec 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Scania-Tesco Lotus

   

  นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด และ คุณกรินทร ทองปัชโชติ ประธานกรรมการ บริษัท โอ.เอ็น.เค.(เลย) ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าด้วยรถบรรทุกประสิทธิภาพสูง สแกนเนีย ร่วมแสดงความยินดีกับ มร.นิก พอตเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย และ นายสุธีร์ บุญโต ผู้จัดการทั่วไปศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคของเทสโก้ โลตัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เนื่องในงานเปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งที่สองจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเทสโก้ โลตัส และเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมร่วมเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

   

   

 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเผยผลศึกษาด้านผลิตภาพของไทย

  06 Oct 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  TPI-Report

   

  TPI-Report1

   

  ดร.สันติ กนกธนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (คนขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณนันทพร อังอติชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณทศพล ระมิงค์วงศ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คนซ้ายสุด) ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ "การสำรวจระดับผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย รอบที่ 3" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของบรรยากาศการลงทุนและสถานะระดับการเพิ่มผลิตภาพของประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

   

   

 • F.T.I. Press Tour 2015

  10 Sep 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี ผู้ผลิตผ้าเบรกรายแรกของประเทศไทย และผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน (Press Tour) ประจำปี 2558 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร F.T.I. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี ผู้ผลิตผ้าเบรกรายแรกของประเทศไทย และผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน (Press Tour) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558

 • ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจการ

  29 Jul 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เมื่อเร็วๆ นี้  ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้นำและผู้แทนชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่แหลมฉบังและผู้สนใจ กว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด โดยมี นายอาทิตย์  ประทุมสุวรรณ ประธาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ และนายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำและผู้แทนชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของยูนิไทยชิปยาร์ดฯ มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเจริญทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

   

 • บมจ.เจดับเบิ้ลยูดีฯ เปิดตัวธุรกิจพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  22 Jul 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจร นายจิตชัย นิมิตรปัญญา  (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์และนายธเนศ พิริย์โยธินกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ที่เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้

  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน จัดงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ที่เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส 3 ปีนี้ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


  (จากซ้าย) นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายจิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

   

 • สัมมนา Thailand Quality Award 2014 Winner Conference

  08 Jun 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารจาก 4 องค์กรคุณภาพที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 (Thailand Quality Class 2014: TQC) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจ 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ในงานสัมมนาหัวข้อ Thailand Quality Award 2014 Winner Conference” เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัล TQC ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 • Nippon Express NEC Logistics (ประเทศไทย) ฉลองครบรอบ 20 ปี

  23 Mar 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมเปิดคลังสินค้าปลอดอากรแห่งใหม่ ( BFZ ) ที่บางนา-ตราด ก.ม. 39