Switch to: uk
06 March 2015 22:44PM

ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี เยือนประเทศไทย

23 Feb 15 ,  Photo News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  เยือนประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม และ มอบนโยบายแก่เหล่าพนักงาน มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้  

Photo News
 • ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี เยือนประเทศไทย

  23 Feb 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  เยือนประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม และ มอบนโยบายแก่เหล่าพนักงาน
  มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

  มร.มาร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธานกรรมการบริหาร สแกนเนีย ซีวี เอบี  (Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ สแกนเนีย สยาม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการที่ สแกนเนีย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลัดดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน รวมถึงมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เหล่าพนักงาน สแกนเนีย โดยมีนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และ พนักงานบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

   

 • บีเอฟเอสคาร์โก้อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5

  13 Feb 15 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซสได้จัดงาน “บีเอฟเอสคาร์โก้ อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5 ”ขึ้น ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัลแก่ลูกค้า รวมถึงมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการหารายได้เพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  รางวัลต่างๆได้มอบให้แก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ ทั้งจากภาคสายการบินและตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการคัดเลือก และยังมีการมอบรางวัลผู้ทรงเกียรติในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่ คุณเกล็น ฮิวจ์ส หัวหน้าสินค้าทางอากาศระดับสากล สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแวดวงขนส่งสินค้าทางอากาศเหมือนเช่นเคย ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากในประเทศและจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
  ในค่่าคืนดังกล่าว บีเอฟเอสสามารถระดมทุนจากผู้เข้าร่วมงานในการร่วมบริจาคให้มูลนิธิฯ ได้เป็นจ่านวนห้าล้านบาท ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาห้าปีในการสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน อ่อนนุชแห่งใหม่ (ซอยอ่อนนุช 88) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งรายได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯจะน่าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนแห่งใหม่นี้ ซึ่งจะช่วยท่าให้คุณภาพชีวิตเด็กๆในเขตสลัมอ่อนนุชได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

  บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซสจัดงาน “บีเอฟเอสคาร์โก้ อวอรด์กาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 5 ” เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัลแก่ลูกค้า รวมถึงมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการหารายได้เพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

   

  รางวัลต่างๆได้มอบให้แก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ ทั้งจากภาคสายการบินและตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการคัดเลือก และยังมีการมอบรางวัลผู้ทรงเกียรติในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แก่ คุณเกล็น ฮิวจ์ส หัวหน้าสินค้าทางอากาศระดับสากล สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว และยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแวดวงขนส่งสินค้าทางอากาศเหมือนเช่นเคย ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากในประเทศและจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้

   

  ในค่่าคืนดังกล่าว บีเอฟเอสสามารถระดมทุนจากผู้เข้าร่วมงานในการร่วมบริจาคให้มูลนิธิฯ ได้เป็นจ่านวนห้าล้านบาท ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาห้าปีในการสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน อ่อนนุชแห่งใหม่ (ซอยอ่อนนุช 88) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งรายได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯจะน่าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนแห่งใหม่นี้ ซึ่งจะช่วยท่าให้คุณภาพชีวิตเด็กๆในเขตสลัมอ่อนนุชได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

   

  ภาพแรก (จากซ้ายไปขวา) ผู้บริหารบีเอฟเอส ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ทรงเกียรติทั้ง 4 ท่าน คุณสจ๊วต ซินแคลร์ คุณธัญญา ธัญญพงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสท์-เวสท์ แอร์ เซอร์วิส จ่ากัด (2010) คุณคีรี ชัยชนะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จ่ากัด (2010) คุณเกล็น ฮิวจ์ส หัวหน้าสินค้าทางอากาศระดับสากล สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (2014) คุณเกษม จริยวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาร์เปอร์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จ่ากัด (2010) และคุณเดวิด แอมบริดจ์

   

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดงาน TILOG ร่วมกับ Logistix 2015

  10 Dec 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานแสดงสินค้ากับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยนายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร ในการ    จัดงาน  TILOG 2015 ร่วมกับ Logistix 2015  มหกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ โลจิสติกส์ไทยสู่สากล พร้อมเปิดเวทีเจรจาการค้า เจาะเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ระหว่างวันที่  2 – 4 กันยายน 2558 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานแสดงสินค้ากับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยนายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร ในการ จัดงาน  TILOG 2015 ร่วมกับ Logistix 2015  มหกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ โลจิสติกส์ไทยสู่สากล พร้อมเปิดเวทีเจรจาการค้า เจาะเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มอาเซียนบวก 6 ระหว่างวันที่  2 – 4 กันยายน 2558 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

   

 • ASEAN Sustainable Development Symposium 2014

  18 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ คุณเดวิด เพียรสัน (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีลอยท์ โกลบอล คุณแคลินน์ เจมส์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอาร์เอ็ม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คุณฟิลลิป ฟอนด้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ WBCSD-CSI คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ขวา) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ ร่วมเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายผล “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไปสู่ทุกภาคส่วน รวมถึงประสานองค์ความรู้ให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งอาเซียน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้

  ฯพณฯ สมหมาย ภาษี (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฯพณฯ เล เลือง มินท์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการอาเซียน คุณกานต์ ตระกูลฮุน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณอิโว เดอ โบเออร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการทั่วไป สถาบันโกลบอล กรีน โกรวท์ คุณเดวิด เพียรสัน (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีลอยท์ โกลบอล คุณแคลินน์ เจมส์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอาร์เอ็ม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คุณฟิลลิป ฟอนด้า (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือ WBCSD-CSI คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ขวา) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ ร่วมเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายผล “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไปสู่ทุกภาคส่วน รวมถึงประสานองค์ความรู้ให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งอาเซียน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

   

 • อุตสาหกรรมไทย..ผู้นำในอาเซียน

  06 Nov 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน และการเสวนา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” จากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ นายสุชาติ  จันทรานาคราช นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายวัลลภ วิตนากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเพื่อสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ภายใต้การเสวนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน โดยมีนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปาฐกถา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน และการเสวนา “อุตสาหกรรมไทย...ผู้นำในอาเซียน” จากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ นายสุชาติ จันทรานาคราช นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายวัลลภ วิตนากร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 • Ice Bucket Challenge # F.T.I.

  26 Aug 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จบไปแล้ว!! สำหรับกิจกรรม Ice Bucket Challenge โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับคำท้า คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร ทรูวิชั่นส์ และประธานคณะกรรมการบริหาร สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร Retro life Café
  ทั้งนี้ นอกจากประธานสภาอุตสาหกรรมฯ จะรับคำท้ากิจกรรม Ice Bucket Challenge ด้วยตัวเองแล้ว ยังนำทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กว่า 20 คน มาร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วย โดยจะร่วมบริจาคเงินให้กับ “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก” พร้อมยังส่งคำท้าต่อไปยัง 2 บิ๊กภาครัฐ ได้แก่ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเชิญชวนมาร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย

  จบไปแล้ว!! สำหรับกิจกรรม Ice Bucket Challenge โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับคำท้า คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร ทรูวิชั่นส์ และประธานคณะกรรมการบริหาร สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร Retro life Café 


  ทั้งนี้ นอกจากประธานสภาอุตสาหกรรมฯ จะรับคำท้ากิจกรรม Ice Bucket Challenge ด้วยตัวเองแล้ว ยังนำทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กว่า 20 คน มาร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ด้วย โดยจะร่วมบริจาคเงินให้กับ “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก” พร้อมยังส่งคำท้าต่อไปยัง 2 บิ๊กภาครัฐ ได้แก่ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเชิญชวนมาร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย

 • “เอสซีจี ปูนลำปาง” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของไทย

  21 Jul 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ทั้งส่วนเหมืองแร่หินปูนและโรงงาน
  ย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

  ทั้งส่วนเหมืองแร่หินปูนและโรงงาน ย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

 • ซีพีเอฟ เปิดตัว "CP เต้าหู้ผักพิทักษ์โลก"

  25 Jun 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ซีพีเปิดตัวแคมเปญเต้าหู้ผักพิทักษ์โลก: นายวิทวัส ตันติเวสส  (ที่3 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดในรูปแบบแพ็คแบรนด์ซีพี  พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล (ที่3จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด และทีม ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “CP Tofu Heroes เต้าหู้ผักพิทักษ์โลก” ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นแนะนำเหล่าฮีโร่ทั้ง 4 กับครั้งแรกที่ผักอยู่ในเต้าหู้ไข่ไก่  งานจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

  นายวิทวัส ตันติเวสส (ที่3 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดในรูปแบบแพ็คแบรนด์ซีพี  พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล (ที่3จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด และทีม ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “CP Tofu Heroes เต้าหู้ผักพิทักษ์โลก” ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นแนะนำเหล่าฮีโร่ทั้ง 4 กับครั้งแรกที่ผักอยู่ในเต้าหู้ไข่ไก่ งานจัดขึ้นวันที่ 24 มิถุนยายน 2557 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

   

 • เอมิเรตส์พาผู้ชนะรางวัลจูเนียร์ดับลินลิเทอแรรี่บินลัดฟ้าไปไอร์แลนด์

  25 Mar 14 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรุงเทพฯ-ประเทศไทย-26 มีนาคม 2557  เอมิเรตส์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานจูเนียร์ดับลินลิเทอแรรี่อวอร์ดครั้งที่ 9  ด้วยการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินพาผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศซึ่งได้แก่ นางสาว อชิรญา อัมพรพรรณ จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน บินลัดฟ้าไปเที่ยวเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ โดยงานประกาศผลครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมแรมแบรนด์กรุงเทพฯ  รางวัลจูเนียร์ดับลินลิเทอแรรี่อวอร์ดเป็นการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยสนับสนุนทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยในระดับประเทศ

  กรุงเทพฯ-ประเทศไทย-26 มีนาคม 2557  เอมิเรตส์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานจูเนียร์ดับลินลิเทอแรรี่อวอร์ดครั้งที่ 9  ด้วยการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินพาผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศซึ่งได้แก่ นางสาว อชิรญา อัมพรพรรณ จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน บินลัดฟ้าไปเที่ยวเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ โดยงานประกาศผลครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมแรมแบรนด์กรุงเทพฯ  รางวัลจูเนียร์ดับลินลิเทอแรรี่อวอร์ดเป็นการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยสนับสนุนทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยในระดับประเทศ โดยมีนายวีรศักดิ์ วงศ์โฆษิตกุล ผู้จัดการฝ่ายขายสายการบินเอมิเรตส์สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน, มร. พอลล์ สเกล ประธานหอการค้าไอริชประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 • Chemspec Asia 2013 Summit

  20 May 13 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  บริษัท ควอทซ์ บิสสิเนส มีเดีย จำกัด จัดแถลงข่าวการจัดงาน Chemapec Asia 2013 Summit งานแสดงสินค้านานานชาติด้านเคมี ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ไบเทค โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2556