Switch to: uk
23 March 2017 08:54AM

“โฟร์โมสต์” ตอกย้ำบทบาทผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมในอาเซียน

08 Jun 16 ,  Chalermphol
  • 0
มร.รูรอฟส์  โยสเต็น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์  เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนมคุณภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี มร.คาเรล  ฮาร์ทโทค (Mr.Karel Hartogh) (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับพร้อมกับ มร.มาร์โก้ เบอร์ทัคคา  (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (คนกลาง) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน”  เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของโฟร์โมสต์ในฐานะผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมจากไทยสู่ตลาดอาเซียน

มร.รูรอฟส์  โยสเต็น (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์  เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนมคุณภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี มร.คาเรล  ฮาร์ทโทค (Mr.Karel Hartogh) (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับพร้อมกับ มร.มาร์โก้ เบอร์ทัคคา (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (คนกลาง) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน”  เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของโฟร์โมสต์ในฐานะผู้นำการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมจากไทยสู่ตลาดอาเซียน