Switch to: uk
23 March 2017 08:55AM

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง”

19 Dec 16 ,  Administrator
  • 0

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก

 

นายคมสัณฑ์ ประดิษฐากร ผู้จัดการสาขา ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ และ นายภัสภณ เย็นเหลือ ผู้ฝึกสอนพนักงานขับ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุก สแกนเนีย อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาการวิ่งงานให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้และผลกำไรในธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้สนในเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบ้านเคียงน้ำ จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้